Gi oss tilbakemelding
image description

Internett større enn TV i UK

For første gang har internett gått forbi TV i antall annonsekroner i UK, i følge tall fra IAB. Samtidig går den totale annonseomsetningen ned med 16,6 % (til 7,5 milliarder GBP) i første del av 2009, sammenlignet med samme periode i 2008.

Eneste kanal med vekst

Rapporten fra IAB og PriceWaterhouseCoopers viser at internett var den eneste mediekanalen som vokste i første halvår, og landet på en totalomsetning på 1,75 milliarder GBP. Veksten for internett er på 4,6 % og innebærer all form for nettannonsering som søk, display annonsering og rubrikk, i følge Brand Republic.

TV falt med hele 16,1 %, noe som betyr at TV har mistet sin status som den mediekanalen med den største markedsandelen, til den kanalen som var den minste for bare 6 år siden.

Internett har nå en markedsandel på 23,5% sammenlignet med TV som har 21,9% i følge tallene fra IAB. TV-kanalene har hatt synkende seertall i Storbritannia.

Norske forhold

I følge E24, viser den norske statistikken fra mediebyråene at internett er tredje største mediekanal etter tv og dagspresse. TV har i MIO-statistikken en markedsandel på 30,3 prosent og dagspresse 29,4 prosent. Internett hadde til sammenligning en markedsandel på 13,1 prosent.

Statistikken fra IRM viser at dagspresse er største mediegruppe med 37,4 prosents andel, tv følger med 17,4 prosent og internett har bare 10,9 prosents markedsandel i IRMs oppsummering av andre kvartal.

RELATERTE ARTIKLER

  • Se intervju med IAB UK på BBC
    av Helene , (09.01.12)
KOMMENTARER (0)Følg kommentarer på: